English Română

Cursul Digital Humanities pentru sursele filosofice medievale se adresează studenţilor masteranzi în filosofie antică şi medievală precum şi studenţilor din domenii apropiate (istorie medievală, limbi clasice, literatură premodernă, biblioteconomie, paleografie, codicologie etc.) În urma absolvirii acestui curs, studenţii vor putea pregăti ediţii digitale ale textelor conservate în manuscrise medievale. Cursul principal de Digital Humanities este completat de un modul de Paleografie latină medievală, astfel încât studenţii să poată descifra, descrie, transcrie şi edita critic manuscrise medievale după standardele actuale TEI-P5. Urmând acest curs, studenţii vor fi capabili să folosească instrumente digitale pentru producerea, analiza, reprezentarea, formatarea şi interogarea ediţiilor digitale în cercetarea lor viitoare.

Planul semestrial al cursului

#Digital HumanitiesPaleografie
 Prezentarea cursului Prezentarea cursului
C.1Introducere în Digital Humanities Introducere în paleografie
C.2Codificarea semantică Manuscrise şi scriere
C.3Editarea critică Sistemul de abrevieri
C.4Principiile TEI-XML Minuscula uncială, semiuncială, carolingiană
C.5Reprezentarea manuscriselor în TEI Minuscula gotică textuală
C.6Reprezentarea variaţiilor textuale în TEI Minuscula gotică universitară din secolul XIII
C.7Reprezentarea aparatului de surse în TEI Minuscula gotică bastardă din secolul XIV
VPVerificare pe parcurs
 
C.8Vizualizarea ediţiilor digitale Notarea variantelor din manuscrise
C.9Integrarea şi procesarea digitală Colaţionarea din multiple copii manuscrise
C.10Inteligenţa artificială Aparatul critic
APAplicaţie practică
 
 Curs complet
     
Curs complet
   
 Unelte
TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/
Unelte
Adriano Cappelli, Dizionario di Abbreviature latine ed italiane PDF
Breviter Interactive Dataset of Medieval Abbreviations

Fiecare curs este prezentat ca o structură schematizată ce conţine definiţii, clasificări, exemple, reprezentări vizuale şi ilustraţii. Aceste materiale sunt disponibile în următoarele formate:   prezentare pentru proiector, tip slideshow;   paginare imprimabilă, tip handout. Întregul curs este disponibil atât în   limba română, cât şi în   limba engleză. Toate aceste materiale sunt în format PDF.

Titularul cursului poate fi contactat la adresa: mihai.maga@ubbcluj.ro