Alte pagini

CV informatic
Lucrări ştiinţifice
MihaiMaga.ro > Filosofie > CV filosofie

CV filosofie

Experienţa profesionalăStudiiActivităţi de specialitateMembru în asociaţii profesionale

 

Poziţia actuală: conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
secretar ştiinţific al Centrului de Filosofie Antică şi Medievală al Universităţii Babeş-Bolyai

 

Experienţa profesională:

februarie 2021 - prezent    conferenţiar universitar    Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească

aprilie 2013 - februarie 2021    lector universitar    Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească

aprilie 2018 - mai 2020    director de studii ID    Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Specializarea Filosofie, învățământ la distanță

octombrie 2016 - septembrie 2019    secretar ştiinţific    Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Şcoala Doctorală de Filosofie

aprilie 2012 - septembrie 2016    asistent cercetător    Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, grant CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0058

octombrie 2010 - iulie 2012    cercetător postdoctorand    Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca / Academia Română, program POSDRU 60189

septembrie 2002 - iulie 2006    doctorand bursier    Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

 

Studii:

2006 - 2007    studii superioare (întrerupte) - filologie clasică (latină-greacă)
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Litere

2002 - 2006    studii doctorale - doctorat în filosofie
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie - Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
Teza: „Filosofia politică a lui Marsilio din Padova” - Coordonator: prof. univ. dr. Vasile Muscă - distincţia: magna cum laude

2001 - 2002    studii postuniversitare - studii aprofundate în filosofie
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie - Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală

1997 - 2001    studii superioare - licenţă în filosofie
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie

1993 - 1997    studii medii - bacalaureat
Colegiul Naţional Radu Negru, Făgăraş - profil filologie

 

Activităţi de specialitate:

19 octombrie 2021 — Conferința "Maximus adversariorum Ecclesie et fidei. Despre tratatul lui Étienne Gaudet împotriva lui Marsilio din Padova" în cadrul Conferințelor Centrului de Filosofie Antică și Medievală, semestrul de toamnă 2021, UBB Cluj

22-28 iulie 2021 — Organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpușului, ediția 26; Conferința "Despre oglinda principilor ca gen literar al filosofiei politice medievale"; ateliere de caligrafie medievală și astronomie

8 mai 2021 — Conferința "Caietul lui Jodocus de Ziegenhals din timpul studiilor la Cracovia, ms. BUWr IV Q 36" în cadrul Conferinței anuale a Societății internaționale Toma de Aquino, filiala română, online

17 ianuarie 2020 — Prezentarea unui proiect ERC-PoC-2020 "Soluţie digitală pentru descifrarea manuscriselor medievale în latină", Centrul de Filosofie Antică și Medievală, UBB Cluj

5 octombrie 2019 — Comunicarea "A Law Professor Discussing a Theological Question in Vienna: Gerhardus Vischpekch de OsnaBrück on Peter Lombard's Sentences, Book 4, Distinction 18" în cadrul Workshop-ului Decoding a Medieval Notebook. The Case Study of Ms. Basel, Universitätsbibliotek, A X 44 organizat de Centrul Trans.Script al UBB

10-17 iulie 2019Seminarul de Filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XXIV-a; conferinţa "Între imitație și originalitate: de la comentariul medieval la Sentinţe la teza de doctorat de azi"

23 aprilie 2019 — Conferinţa "Tragica moarte a magistrului Sigismundus de Peisern, o oportunitate pentru studiul compunerii comentariilor la Sentinţe", în cadrul Conferinţelor Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, semestrul de primăvară 2019, UBB Cluj

6 noiembrie 2018 — Conferinţa "O. Pierre Ceffons, un umanist monastic al secolului al XIV-lea" în cadrul Conferinţelor Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, semestrul de toamnă 2018, UBB Cluj

27 octombrie - 3 noiembrie 2018 — prezentarea "Presentation of socii from principia of Conrad of Soltau" în cadrul Fifth Annual Meeting for Reading Medieval Manuscripts, organizat de IRHT-CNRS Paris, în colaborare cu Centrul de Filosofie Antică şi Medievală, UBB Cluj, şi cu University of Cyprus, Nicosia, la Mazotos, Cipru

12-16 iulie 2018 — organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XXIII-a; conferinţa "Pierre de Ceffons (fl. ~1340), un umanist monastic"; atelier de caligrafie medievală

4 mai 2018 — membru în comitetul de organizare al Conferinţei doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie şi moderator al secţiunii B, UBB Cluj

6-13 decembrie 2017 — Stagiu de cercetare la IRHT, CNRS, Paris

21 noiembrie 2017 — Keynote speech "Despre morfologia politică în viziunea magiştrilor din secolul al XIV-lea", în cadrul Workshop-ului Constituirea morfologiei politice în filosofie, UBB Cluj

21 noiembrie 2017 — Conferinţa "Avantaje şi dezavantaje ale folosirii Digital Humanities în studiul filosofiei medievale", în cadrul Conferinţelor Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, semestrul de toamnă 2017, UBB Cluj

23-30 octombrie 2017 — prezentarea "The ars praedicandi in the Collationes in Principia Sententiarum of Conradus of Soltau" în cadrul Fourth Annual THESIS Meeting for Reading Medieval Manuscripts, organizat de proiectul THESIS-ERC, coordonat de IRHT-CNRS Paris, în colaborare cu Centrul de Filosofie Antică şi Medievală, UBB Cluj, şi cu University of Cyprus, Nicosia, la Protaras, Cipru

12-17 iulie 2017 — organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XXII-a; conferinţa "De ce teologia era o ştiinţă în Evul Mediu?"; atelier de caligrafie medievală

5 mai 2017 — membru în comitetul de organizare al Conferinţei doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie şi moderator al secţiunii B, UBB Cluj

28 martie 2017 — Conferinţa "Ad philosophiae studia invitantur humiles et mansueti ut gradibus exaltentur. Idealul moral al filosofului universitar la începutul secolului al XV-lea", în cadrul Conferinţelor Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, semestrul de primăvară 2017, UBB Cluj

25 noiembrie 2016 — prezentarea "Presentation of the NexQuaest Application" în cadrul The Third Annual THESIS Meeting for Reading Medieval Manuscripts, organizat de proiectul THESIS, Paphos, Cipru

15 noiembrie 2016 — conferinţa "Discursuri ale magiştrilor universităţilor din Europa Centrală de la sfârşitul Evului Mediu", în cadrul Conferinţelor Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, semestrul de toamnă 2016

28-30 septembrie 2016 — membru în comitetul de organizare al celui de-al XXII-lea colocviu anual internaţional al SIEPM "Pseudo-Aristotelian Texts in the Middle Ages", organizat de Centrul de Filosofie Antică şi Medievală al UBB, Cluj

23-30 august 2016 — stagiu de cercetare la Österreichische Nationalbibliothek, Viena

17-19 august 2016 — participare la Workshop-ul internaţional Linked Data and the Medieval Scholastic Tradition, organizat de Jeffrey C. Witt şi Ueli Zahnd la Universitatea din Basel

13-19 iulie 2016 — organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XXI-a; conferinţa "Problemele studentului la filosofie în Europa Centrală (din sec. XV)"; atelier de caligrafie medievală

15 mai 2016 — Conferinţa "Aristotel si Toma din Aquino ca autorităţi politice în discursurile universitare din secolele XIV-XV în Europa Centrala", în cadrul Congresului Internaţional SITA, Universitatea Bucureşti

1 aprilie 2016 - 30 martie 2017 — director al grantului UBB-GTC 31797/2016 „Impactul surselor filosofice politice asupra discursurilor universitare din secolele XIV-XV în Europa Centrală”

13 octombrie 2015 — conferinţa „Tensiuni doctrinare la universitatea pariziană în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Comentariul anonim la Liber de causis, atribuit lui Petrus de Alvernia” în cadrul Conferinţelor Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, semestrul de toamnă 2015, UBB Cluj

23-26 septembrie 2015 — organizator al Colocviului Internaţional Anual FIDEM 2015 Cluj „Pluralitatea lecturii surselor în Evul Mediu”; moderator al panel-ului „Methodology”; comunicarea „Manuscript Collation in Digital Era: About a User Interface for Paleographers”

23-31 iulie 2015 — stagiu de cercetare la Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Germania

10-12 iulie 2015 — organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XX-a

24 martie 2015 — conferinţa „Conradus of Soltau and his Prague socii in his fourth Principium of the Sentences” în cadrul colocviului „Les Principia des Sentences : entre exercice institutionnel et débat philosophique”, organizat de IRHT, CNRS, Paris, Proiect ERC-THESIS 313339

25 noiembrie 2014 — conferinţa „The development of a visual interface for the electronic collation of manuscripts” în cadrul colocviului „Second Annual THESIS Meeting for Reading Medieval Manuscripts”, organizat de IRHT, CNRS, Paris, Proiect ERC-THESIS 313339

7 octombrie 2014 — conferinţa „Raportul dintre teologie şi ştiinţă în comentariul inedit la Cartea sentinţelor al lui Conradus de Soltau”, în cadrul Conferinţelor Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, semestrul de toamnă 2014, UBB Cluj

14-17 iulie 2014 — organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XIX-a; conferinţa „Oglinda principilor şi reflecţia politică”

18 martie 2014 — conferinţa „Receptarea lui Ioan de Salisbury în Europa Centrală şi de Est în secolele XIV-XV”, în cadrul Conferinţelor Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, semestrul de primăvară 2014, UBB Cluj

23-28 septembrie 2013 — participare la şcoala de vară internaţională „First Annual THESIS Summer School for Reading Medieval Manuscripts” organizată de IRHT-CNRS-Paris în cadrul proiectului THESIS-ERC nr. 313339, Colibiţa, România

19-28 iulie 2013 — organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XVIII-a; conferinţa „Reinterpretarea tradiţiei. De la erori de lectură până la interpretări greşite”

5 iunie 2013 — participare şi prezentarea manuscriselor Wien ÖNb 2330 şi Paris BnF lat.15819 în cadrul Atelierului Internaţional „Autour du Liber de causis”, organizat de haStec, EPHE, CNRS-LEM, IRHT şi UBB, Paris, Franţa

17-19 septembrie 2012 — participare şi prezentarea „Pierre d’Auvergne commentateur du ‘Liber de causis’? Remarques sur le ms. Wien, Nationalbibl., 2330 et Paris, BnF, lat. 15819” în cadrul Workshop-ului Exploratoriu Internaţional „Comentarii latine inedite la Liber de causis”, Cluj-Napoca, proiect CNCS PN-II-ID-WE-2012-4-065

20-25 august 2012 — participare la Congresul Internaţional de Filosofie Medievală SIEPM, „Pleasures of Knowledge”, Freising, Germania

14-22 iulie 2012 — organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XVII-a

9-12 iulie 2012 — participare şi conferinţa „Marsilius of Padua and the Question of Civil Liberty” în cadrul International Medieval Congress, Leeds, Anglia

25 mai 2012 — comunicarea „Concepte politice în filosofia medievală. Limbajul lui Marsilio din Padova” în cadrul Zilelor academice clujene, Academia Română, filiala Cluj

3 - 6 mai 2012 — participare la Congresul S.I.T.A. România 2012: Corpul ca limită şi provocare, Sinaia, cu conferinţele „Corpul cetăţenilor. Rolul comunităţii civile în teoriile politice medievale (Toma din Aquino, Marsilio din Padova)” şi „Controversele aristotelismului radical al secolului al XIII-lea într-un comentariu inedit la Liber de causis (Paris, BnF, Latin 15819)”

aprilie - iulie 2012 — prelungirea contractului postdoctoral în cadrul proiectului Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere, UBB/Academia Română, cod contract: POSDRU/89/1.5/S/60189, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

1 aprilie 2012 - septembrie 2014 — cercetător angajat în cadrul grantului CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0058 „Doctrine, idei, manuscrise. Noi instrumente pentru studiul receptării tratatului Liber de causis în filosofia medievală occidentală (sec. XIII-XIV)”, Centrul de Filosofie Antică şi Medievală al Universităţii Babeş-Bolyai

28 martie 2012 — conferinţa „Idealul moral intelectual averroist în tratatul Defensor pacis al lui Marsilio din Padova” susţinută în cadrul seriei de conferinţe ale Centrul de Filosofie Antică şi Medievală al Universităţii Babeş-Bolyai

17 noiembrie 2011 — conferinţa „Qu’est-ce que la ‘bonne vie’ ? L’influence aristotélicienne sur Marsile de Padoue” susţinută în cadrul seminarul de lucru L’âme et ses discours din cadrul programului L’héritage philosophique de l'antiquité dans la pensée byzantine et médiévale latine al Centrului Léon Robin, Paris, Sorbonne, Salle des actes

2011 - 2012 — susţinerea cursului şi seminarului de Istoria ştiinţei medievale la Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală din Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB pe post de cadru didactic asociat în regim de plata cu ora

octombrie 2011 - februarie 2012 — susţinerea cursului şi seminarului de Filosofie politică medievală la Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală din Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB pe post de cadru didactic asociat în regim de plata cu ora

25 - 28 septembrie 2011 — conferinţa „Marsilius of Padua and the Question of Civil Liberty” susţinută la Conferinţa internaţională „Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?” organizată de Academia Română, Bucureşti

14 - 27 iulie 2011 — organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XVI-a; tutore de practică pentru studenţii specializării filosofie din Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; conferinţă: Justificarea violenţei în textele filosofice medievale; atelier filosofic şi astronomic: Constelaţiile cerului de vară şi sensul lor pentru lumea antică

13 mai 2011 — conferinţa „Doctrina războiului just la Toma din Aquino, critica acesteia la Marsilio din Padova şi ecourile ei astăzi” susţinută la Colocviul internaţional al Societăţii Internaţionale Toma din Aquino, filiala română, Cluj-Napoca

februarie - iunie 2011 — susţinerea cursului şi seminarului de Izvoare istorice în filosofie şi literatura antică la Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală din Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB pe post de cadru didactic asociat în regim de plata cu ora

februarie - iunie 2011 — susţinerea unei părţi a seminarului de Filosofie antică la secţia Filosofie de la Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB

ianuarie - septembrie 2011 — membru în grantul CNCSIS PN II IDEI 2410/2009 „Toma din Aquino. Fundamente medievale ale modernităţii filosofice europene” (Director proiect: conf. dr. Alexander Baumgarten)

octombrie 2010 - martie 2011 — postdoctorand în cadrul proiectului Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere, UBB/Academia Română, cod contract: POSDRU/89/1.5/S/60189, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

din septembrie 2010 — redactor al revistei Scholé ISSN 2069 - 492X www.schole.ro

octombrie 2009 - februarie 2010 — susţinerea ca şi co-titular, împreună cu conf. dr. Alexander Baumgarten, a cursului şi seminarului de Istoria ştiinţei premoderne la Masteratul de Studii literare româneşti şi la Masteratul Istoria imaginilor - Istoria ideilor din Facultatea de Litere a UBB pe post de cadru didactic asociat în regim de plata cu ora

octombrie 2009 - februarie 2010 — susţinerea cursului şi seminarului de Istoria gândirii social - politice a Antichităţii şi consecinţele ei la Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală din Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB pe post de cadru didactic asociat în regim de plata cu ora

10 - 23 iulie 2009 — organizator al Seminarului de filosofie din Valea Lăpuşului, ediţia a XIV-a; tutore de practică pentru studenţii specializării filosofie din Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; conferinţe: Idealul experienţei intelectuale şi naşterea universităţii la sfârşitul Evului Mediu şi Despre sensul politic al creaţiei la Toma din Aquino; atelier filosofic şi astronomic: Sensuri ale citirii cerului de vară

20 - 24 mai 2009 — conferinţa „Sensul politic al creaţiei la Toma din Aquino” susţinută la Colocviul internaţional al Societăţii Internaţionale Toma din Aquino, filiala română, Bucureşti - Snagov

10 decembrie 2008 — conferinţa „Logosul ca sursă a ideologiilor totalitare” susţinută la Colocviul Logos, la Bistriţa, organizat de Societatea de Concerte Bistriţa şi Biblioteca Judeţeană Bistriţa

octombrie 2008 - februarie 2009 — susţinerea cursului şi seminarului de Istoria gândirii social - politice a Antichităţii şi consecinţele ei la Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală din Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB pe post de cadru didactic asociat în regim de plata cu ora

14 - 27 iulie 2008 — co-organizator al ediţiei a XIII-a a Seminarului de Filosofie din Valea Lăpuşului, organizat de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale al UBB

18 - 19 aprilie 2007 — conferinţa „Marsilio din Padova şi provocările modernităţii” susţinută la Simpozionul internaţional „Identitatea creştină şi valorile Europei de astăzi”, organizată de Institutul Teologic Romano-catolic din Iaşi

9 - 22 iulie 2007 — co-organizator al ediţiei a XII-a a Seminarului de Filosofie din Valea Lăpuşului, organizat de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale al UBB

23 - 26 mai 2007 — coordonator tehnic al colocviului internaţional Plotin şi confluenţa tradiţiilor, organizat de Centrul de Filosofie Antică şi Medievală UBB, Catedra de Filologie Clasică a Facultăţii de Litere UBB şi Societatea de Concerte Bistriţa la Cluj-Napoca, Bistriţa şi Arcalia

martie - iunie 2007 — susţinerea cursului şi seminarului de Filosofia politică în Evul Mediu şi Renaştere şi a seminarului de Elenism la Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală din Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB pe post de cadru didactic asociat în regim de plata cu ora

17 - 29 iulie 2006 — co-organizator al ediţiei a XI-a a Seminarului de Filosofie din Valea Lăpuşului, organizat de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale al UBB şi prezentarea conferinţei Putere şi autoritate în filosofia politică medievală

31 martie - 1 aprilie 2006 — membru în echipa de organizare a Colocviului internaţional „Cercetări recente de filosofie medievală în România, în onoarea profesorului Jean Jolivet”, organizat de Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, U.P.R. 76 împreună cu Centrul de Filosofie Antică şi Medievală din Universitatea Babeş-Bolyai cu susţinerea Societăţii de Concerte din Bistriţa la Cluj-Napoca şi Bistriţa

martie - iunie 2006 — susţinerea seminariilor cursului de Filosofie politică la Facultatea de istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, secţia Filosofie

2006 - 2007 — membru al grantului CNCSIS 1389/2006 „Gândirea politică a lui Platon şi Aristotel, fundament al construcţiei europene” propus de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale a UBB

din ianuarie 2006 — colaborator al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) la nivelul administrării proiectelor de colaborare în reţea în cadrul Programului Aspects de l'État de droit et démocratie

8 - 9 octombrie 2005 — co-organizator al simpozionului omagial Filosofie europeană la Universitatea clujeană - 110 ani de la naşterea filosofilor Lucian Blaga şi D. D. Roşca, organizat de Consiliul Academic al UBB şi Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale

15 - 28 iulie 2005 — co-organizator al ediţiei a X-a a Seminarului de Filosofie din Valea Lăpuşului, organizat de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale al UBB şi prezentarea conferinţei Geneza modelului intelectual european: Boetius din Dacia, „Despre viaţa filosofului”

ianuarie-aprilie 2005 — realizarea formalităţilor pentru recunoaşterea de către CNCSIS a Centrului de Filosofie Antică şi Medievală din Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

februarie-iunie 2005 — susţinerea a 7 seminarii ale cursului de Istoria filosofiei antice şi medievale la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, secţiile Filosofie şi Filosofie - Comunicare socială şi relaţii publice

3 - 17 iulie 2004 — co-organizator al ediţiei a IX-a a Seminarului de Filosofie din Valea Lăpuşului, organizat de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale al UBB

din iunie 2004 — secretar ştiinţific al Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, Cluj-Napoca

3 - 5 octombrie 2003 — participarea la Colocviul internaţional „Sfântul Toma şi neoplatonismul”, Oradea, organizat de Societatea Internaţională Sfântul Toma de Aquino în colaborare cu Catedra de Filosofie Antică şi Medievală al UBB şi Episcopia Română Unită de Oradea

7 - 20 iulie 2003 — co-organizator al ediţiei a VIII-a a Seminarului de Filosofie din Valea Lăpuşului, organizat de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale al UBB

septembrie 2002 - iunie 2003 — susţinerea seminariilor cursului de Istoria filosofiei antice la Facultatea de teologie greco-catolică, Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul Oradea, secţiile Teologie pastorală şi Teologie - Filosofie

2002 - 2004 — membru al grantului CNCSIS 1724/2003 „Neoplatonism şi construcţie europeană. Plotin şi sursele intelectuale ale modernităţii” şi al proiectului de traducere integrală a operei lui Plotin, proiect iniţiat de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale a UBB

3 - 16 iulie 2002 — co-organizator al ediţiei a VII-a a Seminarului de Filosofie din Valea Lăpuşului, organizat de Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală al UBB

iunie 2002 - iulie 2007 — secretar al Catedrei de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi administrator al site-ului web http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/

7 - 9 mai 2002 — conferinţa „Filosofia politică a lui Marsilio din Padova” în cadrul Colocviului internaţional „Filosofia politică a Sfântului Toma”, Oradea, organizat de Societatea Internaţională Sfântul Toma de Aquino în colaborare cu Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală al UBB şi Episcopia Română Unită de Oradea

11 decembrie 2001 — conferinţă despre Marsilio din Padova în cadrul Colocviului „Filosofia politică a lui Aristotel”, organizat de Programul de Studii Aprofundate în Filosofie Antică şi Medievală, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

3 - 4 decembrie 2001 — conferinţa cu titlul „Filosofia politică a lui Marsilio de Padova” susţinută la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice, Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Catedra de filosofie

2 - 15 iunie 2001 — conferinţa „Descoperirea experienţei intelectuale în idealul moral al filosofului averroist” susţinută în cadrul ediţiei a VI-a a Seminarului de Filosofie din Valea Lăpuşului, organizat de Departamentul de Filosofie al Universităţii Babeş-Bolyai

13 - 16 aprilie 2000 — participare cu proiectul de grup „Reprezentările sociale ale profesorului bun - profesorului preferat” la The Second British Regional Mentor Conference „Mentoring in the New Millennium”, Cluj-Napoca, organizat de Consiliul Britanic şi Ministerul Învăţământului

 

Membru în asociaţii profesionale:

Société internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM) (din 2012) (details)

Centrul de filosofie antică şi medievală, Universitatea Babeş-Bolyai (din 2005)

Societatea de Studii Clasice din România, filiala Cluj (din 2004)

Societatea Internaţională „Toma din Aquino”, filiala română (din 2003)

 

Mihai Maga - CV filosofie
http://www.mihaimaga.ro/filosofie/cv.html