Alte pagini

CV filosofie
Filosofie
Lucrări ştiinţifice
Filosofie politica
Istoria ştiinţei antice şi medievale
Imaginarul medieval al filmografiei contempor
Filosofie Antică
MihaiMaga.ro > Filosofie > Filosofie politică medievală (curs master)

Filosofie politică medievală (curs master)

 

Tematica cursurilor (2012-2013)

1. Principalele probleme ale filosofiei politice premoderne

Care este cea mai bună cetate şi unde se află ea? Ce este fericirea? Cum contribuie politica la fericire? Raportul dintre ordinea umană şi ordinea divină. Probleme metodologice în cercetarea teoriei politice medievale.

2. Platonismul politic

Între idealism politic şi principiu metodologic: analiza celor trei perspective asupra politicului la Platon: Republica, Omul politic, Legile.

3. Aristotelismul politic

Principiul statului etic. Cetăţeanul bun şi comunitatea politică. Relaţiile din cadrul familiei şi tipurile de guvernare. Aristotel, Politica. PDF Aristotel Politica fragmente

4. Moştenirea politică a Antichităţii

Ce cultură politică moşteneşte Evul Mediu? Fericirea şi Statul la Platon şi la Aristotel. Etică şi cosmopolitism în elenism. Ideea de comunitate civilă şi bine comun. Tradiţia romană: Cicero, De re publica.

5. Ierarhie divină şi comunitate umană în creştinism

Ce conţinut politic are Noul Testament? Ce relaţie există între revelaţie şi politică? Două principii concurente: analogia cu ierarhia cerească şi egalitarismul „turmei". Drept canonic şi drept civil. Scrisoarea papei Ghelasie I, Duo sunt. PDF Duo sunt fragm

6. Sf. Augustin şi comunitatea creştină

Politica, rezultat al căderii. Naşterea politicii creştine în disputele cu păgânii. Rolul răului în conceperea cetăţii ideale. Mijloacele menţinerii ordinii politice: coerciţia ereticilor şi războiul împotriva păgânilor. De civitate dei. PDF Augustin De civitate Dei 14.28 bilingv PDF Augustin De civitate Dei fragm (la,en,fr) PDF Augustin - scheme

7. Influenţa arabă asupra politicii medievale creştine

Influenţe aristotelice la Al-Farabi, Avicenna, Averroes: idealul fericirii atinse prin filosofie. Dimensiunea profetică a filosofiei în Islam. Transmiterea ideilor arabe şi aristotelice în filosofia medievală occidentală. PDF Averroes

8. Tomismul politic

Liberul arbitru, etica şi politica privită ca extensie a eticii. Putere seculară şi putere spirituală. Lege naturală şi lege divină. Opţiunea pentru monarhie: De regno.

9. Turnura laică din secolele XIII - XIV şi aristotelismul latin: Dante, Aegidius Romanus

Construcţia teoriei politice raţionale laice. Imperiul universal bazat pe umanism: Dante, De Monarchia. Răspunsul mediului eclesiastic: doctrina plenitudinii de putere.

10. Turnura laică din secolele XIII - XIV şi aristotelismul latin

Construcţia teoriei politice raţionale laice. Statul ca garant al păcii civile şi al libertăţii civile: Marsilio din Padova, Defensor pacis. Sfârşitul tradiţiei antice: separarea între morală şi politică. Fondarea absolută a statului la Machiavelli.

11. Sfârşitul gândirii politice medievale

Construcţia teoriei politice raţionale laice ca şi critică a regimului eclesiastic. Statul ca garant al păcii sociale şi al libertăţii civile: Marsilio din Padova, Defensor pacis. Imperiul universal bazat pe umanism: Dante, De Monarchia. Sfârşitul tradiţiei antice: separarea între morală şi politică. Fondarea absolută a statului: Machiavelli, Principele. PDF Marsilio din Padova Defensor pacis III.2

11. Cultura politică premodernă

Rolul filosofiei politice în Antichitate şi Evul Mediu. Principii raţionale şi scopuri teoretice. Consecinţe ale filosofiei politice medievale. Ce rămâne azi din teoria politică medievală?

 

Plan curs compact (semestrul 1, 2011/2012)

1. (1) Problemele filosofiei politice premoderne
2. (2) Platonismul politic, (3) Aristotelismul politic, (4) Moştenirea politică a antichităţii
3. (5) Problemele creştinismului, (6) Augustinismul politic
4. (7) Influenţa arabă, (8) Tomismul politic
5. (9) Turnura laică a sec. XIII-XIV, (10) Sfârşitul gândirii politice medievale, (11) Concluzii

 

Bibliografie secundară selectivă

Muscă, Vasile, Baumgarten, Alexander (coord.), Filosofia politică a lui Platon, ed. Polirom, Iaşi, 2006;

Muscă, Vasile, Baumgarten, Alexander (coord.), Filosofia politică a lui Aristotel, ed. Polirom, Iaşi, 2002;

Pisier, Évelyne, Istoria ideilor politice, Editura Amarcord, Timişoara, 2000;

Quillet, Jeannine, Cheile puterii în Evul Mediu, Editura Corint, Bucureşti, 2003;

Senellart, Michel, Artele guvernării. De la conceptul de regimen medieval la cel de guvernare, Editura Meridiane, Bucureşti, 1998;

Burns, James Henderson (coord.), The Cambridge History of Political Thought, Cambridge University Press, 1988;

Coleman, Janet, A History of Political Thought. From Middle Ages to the Renaissance, Blackwell Publishers, Oxford/Malden, 2000;

Mertens, Dieter, Il pensiero politico medievale, Il Mulino, Bologna, 1999 (ediţia originală: Geschichte der politischen Ideen, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 1996);

McGrade, A. S., Kilcullen, J., Kempshall, M., The Cambridge Translations of Medieval Political Texts, vol. II: Ethics and political philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2001;

Nemo, Philippe, Histoire des idées politiques dans l'Antiquité et au Moyen Âge, Paris, Quadrige/PUF, 2007;

Resurse internet:

Internet Medieval Sourcebook: http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html

Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/medieval-political/

Encyclopedia Catholica: http://www.newadvent.org/cathen/

 

Evaluare

Evaluarea finală a studenţilor la acest curs se va face pe baza următoarelor probe:

Evaluare 2012/2013:

  • cel puţin o prezentare de seminar pe una din temele anunţate (50%)
  • colocviu final cu întrebări din subiectele de curs şi textele de seminar (50%)

Evaluare 2011/2012:

 

Mihai Maga - Filosofie politică medievală (curs master)
http://mihaimaga.ro/filosofie/filosofie_politica_medievala.html