Alte pagini

CV filosofie
Filosofie
MihaiMaga.ro > Filosofie > Lucrări ştiinţifice

Lucrări ştiinţifice

Mihai Maga, “Vivus docui, nec cesso docere mortuus.” The Tragic Death of Sigismundus de Pyzdry, an Opportunity in the Study of the Sentences Commentaries, în revista Philobiblon, vol. XXV, nr. 1/2020, pp. 5-32, ISSN: 1224-7448;

Mihai Maga, Invitati ascendant. The Moral Ideal of the University Philosopher in the Beginning of the 15th Century in Central Europe and its Rhetoric Expression, în revista Hermeneia, nr. 24/2020, pp. 137-155, ISSN: 1453-9047;

Mihai Maga, Critical Exploration of Medieval Philosophy with Digital Humanities Tools: Challenges and Solutions, în revista Philobiblon, vol. XXII, nr. 1/2017, pp. 223-234, ISSN: 1224-7448;

Mihai Maga, Remarques sur le commentaire au Liber de causis attribué à Pierre d’Auvergne, studiu şi ediţie de text în volumul Neoplatonism in the Middle Ages. New Commentaries on 'Liber de Causis' and 'Elementatio Theologica', ed. D. Calma, Brepols, Turnhout, 2016, vol. 1, pp. 53-135, ISBN: 978-2-503-55474-7

Mihai Maga, Alexander Baumgarten, Contributions à l'identification des commentaires du Livre des Sentences de Pierre Lombard conservés dans la bibliothèque Batthyaneum d'Alba Iulia, în revista Chora, nr. 12/2015, pp. 287-297;

Chris Schabel, Monica Brinzei, and Mihai Maga, The Golden Age of Theology at Prague: Prague Sentences Commentaries from 1375 to 1385, the terminus post quem for Evidence of Wycliffism in Bohemia, articol în revista Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, tom LV, fasc1/2015, pp. 19-40, ISSN: 0323-0562;

Mihai Maga, Alexander Baumgarten, Contribuţii la identificarea comentariilor la Cartea Sentinţelor a lui Petrus Lombardus conservate în biblioteca "Batthyaneum" din Alba Iulia, articol în Revista Biblioteca, nr. 9/2014, pp. 276-282, ISSN: 1220-3386;

Mihai Maga, What Is “Good Life”? The Influence of the Averroist Intellectual Ideal on Marsilius of Padua, articol în Transylvanian Review, vol. XXIII no. 1 Spring 2014, pp. 78-88, ISSN: 1221-1249;

Mihai Maga, Alexander Baumgarten, Notice sur les institutions ou associations adonées specialement à l’etude de la pensée médiévale: Cluj-Napoca, Romania, în Bulletin de philosophie médiévale edité par la Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale (SIEPM), no. 54, Brepols, Turnhout, 2012, pp. 374-378.

Mihai Maga, Filosofia politică a lui Marsilio din Padova, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, ISBN: 978-973-757-649-1, 250 p. [coperta];

Mihai Maga, The Defender of Civil Rights: Marsilius of Padua's Defensor pacis, studiu în volumul Aristotle din seria "Eastern and Central European Studies", Editura Peter Lang, 2012, pp. 135-146, ISSN: 2191-8864;

Mihai Maga, Doctrina războiului just la Toma din Aquino, critica acesteia la Marsilio din Padova şi ecourile ei astăzi, articol în revista Studii Tomiste, anul 11 (2011), pp. 87-98, Editura Sapientia, Iaşi, ISSN: 2065-0523;

Mihai Maga, Boetius din Dacia şi Toma din Aquino despre binele suprem, studiu, precum şi Introducere, la volumul colectiv Studii tomiste (III), coord. Mihai Maga, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2012, pp. 7-10 şi 101-120, ISBN: 978-606-8358-48-2;

Mihai Maga, "Omul este un animal politic". Sursa aristotelică şi ecourile medievale, studiu în volumul colectiv Receptări ale filosofiei lui Platon şi Aristotel în spaţiul cultural românesc, coord. Daniela Maci, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, pp. 92-109, ISBN: 978-973-757-392-6;

Mihai Maga, Philosophical Justification of Conflicts in the Late Middle Ages. Thomas Aquinas and Marsilius of Padua Compared, în Revue roumaine de philosophie nr. 55/2, pp. 381-389, Bucureşti, ISSN: 1220-5400;

Mihai Maga, Idealul experienţei intelectuale şi naşterea universităţii la sfârşitul Evului Mediu, în Scholé, nr. 1/2010, online, Cluj-Napoca, 2010, pp. 55-78, ISSN: 2069-492X;

Mihai Maga, The Legitimate Causes of Violence in Thomas Aquinas' Political Philosophy, în Studia Universitatis Babes Bolyai. Philosophia, an. LVI, nr. 1/2011, pp. 79-89, ISSN: 2065-9407;

Mihai Maga, The Influence of Aristotle on Marsilius of Padua, în Transylvanian Review, 19/2010, supliment 3, pp. 99-111, ISSN: 1221-1249;

Mihai Maga, Forţa coercitivă a legii în aristotelismul politic medieval. Toma din Aquino vs. Marsilio din Padova, studiu în volumul colectiv Studii tomiste (II), coord. Andrei Bereschi, Editura Zeta Books, Bucureşti, 2010, pp. 185-195, ISBN: 978-973-1997-93-3;

Mihai Maga, Logosul ca sursă a ideologiilor totalitare, studiu în volumul colectiv Cartea şi lectura. Conferinţele Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud, vol. 1, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010, pp. 122-127, ISBN: 978-973-757-306-3;

Mihai Maga, Cum poate un război să fie just?, studiu în volumul colectiv Studii tomiste (I), coord. Alexander Baumgarten, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, pp. 135-143, ISBN: 978-973-757-248-6;

Mihai Maga, Sensul politic al creaţiei la Toma din Aquino, articol în revista Studii Tomiste, numărul 7 (2009), Bucureşti, în curs de apariţie;

Toma din Aquino, Summa theologica, Ia, qq. 65-67, în vol. 1, trad. Alexander Baumgarten (coord.), Cristian Bejan, Andrei Bereschi, Gabriel Chindea, Marcela Ciortea, Emanuel Grosu, Laura Maftei, Mihai Maga, Adrian Muraru, Laura-Maria Popoviciu, Vasile Rus, Delia Savinescu, Wilhelm Tauwinkl, Editura Polirom, Iaşi, 2009, ISBN: 978-973-46-1370-0;

Mihai Maga, Marsilio din Padova şi provocările modernităţii, articol în revista Dialog teologic nr. 19/2007, Institutul Teologic Romano-catolic, Iaşi, 2007, pp. 113-120, ISSN: 1453-8075;

Mihai Maga, Rolul legii în construcţia unei societăţi laice la Marsilio din Padova, articol în revista Orma. Revistă de studii istorico-religioase, Catedra de Filologie Clasică, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai", nr. 4/2006, pp. 136-145, ISSN: 1841-6349;

Mihai Maga, Opţiuni pentru modernitatea politică în tratatul Defensor pacis de Marsilio din Padova, studiu în volumul colectiv Teorii, fapte, interpretări. Lucrările Simpozionului Şcolii Doctorale „Paradigma Europeană". Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2006;

Mihai Maga, Un exerciţiu logic si politic in Platon, Omul politic, studiu în volumul Filosofia politică a lui Platon, coordonat de V. Muscă şi Al. Baumgarten, editura Polirom, Iaşi, 2006, pp. 186-198, ISBN: 978-973-46-0126-1;

Mihai Maga, Rolul lui Marsilio din Padova în depăşirea sistemului politic medieval, articol în Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 15/2005, pp. 33-45;

Boetius din Dacia, Despre viaţa filosofului, ediţie bilingvă, traducere din lb. latină, notă introductivă, note şi comentarii de Mihai Maga, împreună cu un studiu introductiv Redescoperirea experientei intelectuale in idealul moral al filosofului averroist, editura Polirom, Iaşi, 2005, 132 p., ISBN: 978-973-681-881-0;

Mihai Maga, Filosofia politică a lui Marsilio din Padova, articol în revista Studii Tomiste, numărul 3 (2002), Bucureşti, 2002, pp. 159-165;

Mihai Maga, Marsilio din Padova, articol în Caiet de lucrări ştiinţifice studenţeşti, volumul VI (2002) Timişoara, Universitatea de Vest, 2002, pp. 161-164;

 

Mihai Maga - Lucrări ştiinţifice
http://mihaimaga.ro/filosofie/publicatii.html