MihaiMaga.ro > Despre mine > Despre numele meu

Despre numele meu

M-am întrebat şi eu ca mulţi alţii de unde vine numele Maga? Iată în continuare câteva detalii.

Numele Maga

Etimologia numelui porneşte de la un foarte vechi radical indo-european care se regăseşte într-un număr mare de limbi: *magh-. Conţinutul semantic al acestui radical este legat de ideea de putere, capacitate extraordinară, dispoziţia de a putea ceva şi actul prin care această putere este actualizată. El a dat în limba persană veche cuvântul magi, în greaca veche mágos, în latină magus şi în română mag.

Etimologie Maga

mag, magi = etimol. cel care poate; membri unui vechi clan persan specializaţi în activităţi cultice, primii propagatori ai lui Zoroastru (628-551 î. Hr.). Dar nu apar astfel în inscripţia trilingvă de la Bīsitūn în care Darius descrie înfrângerea revoltei lor. În Noul Testament, μαγοι (transliterat din originalui iranian şi latinizat magi) sunt nobilii pelerini de la Răsărit care îi aduc daruri lui Iisus în Bethleem (Matei, 2:1-12). În sec. I d. Hr. apare distincţia între magii persani, creditaţi cu o cunoaştere religioasă profundă şi magii babilonieni, deseori consideraţi impostori. Distincţia este preluată în Evul Mediu, cu accent pe contrastul dintre fundamentele religioase ale creştinismului şi ale practicilor magice, considerate false şi demonice, de origine păgână. În Renaştere reînvie interesul pentru practicile magice din Orientul Apropiat, pentru misticismul neoplatonic şi pentru textele arabe de alchimie şi astrologie. În perioada romantică are loc recuperarea tradiţiilor magice privite ca un nivel intuitiv, inferior, de dezvoltare a unei culturi (Hegel), ca alteritate a creştinismului sau ca model fundamental în istoria religiilor.

Cine a mai fost Mihai Maga

Mihai Maga 1Mihai Maga, membru al grupului de rezistenţă anticomunistă de pe versantul nordic al Munţilor Făgăraş, fost student la medicină la Cluj, arestat în 1950, frate al bunicului meu patern. Din cauza activităţii anticomuniste, cât şi datorită faptului că, fiind oameni gospodari, strânseseră mai mult pământ după reforma agricolă, întreaga familie Maga a fost supusă la numeroase abuzuri, violenţe şi contrângeri în perioada regimului comunist.

Mihai Maga - Despre numele meu
http://93.115.119.147/mihaimaga/nume.html