Alte pagini

CV filosofie
Portofoliu
Autorizaţie
mm/projects
MihaiMaga.ro > Webdesign > CV informatic

CV informatic

Mihai Maga

 

Experienţa profesională

octombrie 2001 - iulie 2006 secretar ştiinţific (full time)

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale

Responsabilităţi: coordonarea administrării academice la nivel de catedră, programe de cercetare, cooperări, reforma curriculară, dezvoltare instituţională

Realizări: managementul unei echipe de 9 persoane, organizarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat, câştigarea de granturi (4 granturi naţionale însumând peste 80.000 RON), crearea Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, promovarea Centrului

 

iunie 2003 - februarie 2005 administrator reţea, IT support (part time)

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Departamentul de Filosofie

Responsabilităţi: Administrare cabinet de calculatoare (13 sisteme), calculatoare catedre (7 sisteme), reţea calculatoare, concepere şi administrare site-uri web

Realizări: Menţinerea în funcţiune a cabinetului şi a sistemelor informatice ale Departamentului de filosofie, crearea site-urilor de filosofie antică şi medievală, al revistei Studia - seria filosofie şi al CECAF

 

noiembrie 2005 - prezent webmaster, IT support, consultant (project based)

Persoană fizică autorizată (aut. nr. 145/2005 elib. Primăria Făgăraş, CIF: RO 21361890)

Responsabilităţi: peste 20 de site-uri profesionale pentru firme, asociaţii profesionale, publicaţii culturale şi asigurarea asistenţei tehnice în astfel de instituţii.

Realizări: realizarea site-urilor şi menţinerea lor (vezi mai jos lista de site-uri), asigurarea bunei funcţionări a sistemelor informatice din aceste instituţii, upgrade de echipamente IT, intervenţie în situaţii excepţionale

 

decembrie 2005 - prezent webmaster, consultant (project based)

Instituţia: Agence universitaire de la Francophonie, Paris

Responsabilităţi: Prezenţa web a programului G2 „Aspects de l’État de droit et démocratie" al AUF

Realizări: crearea şi administrarea a 20 de site-uri, consultanţă pentru dezvoltarea unui Projet collaboratif en réseau pentru programul G2, misiuni de lucru la Paris, dezvoltarea unui sistem on-line de sondare a activităţii programului, dezvoltarea unei prezentări interactive Flash pe suport CD, creşterea bugetului alocat proiectelor web ale programului B cu 100%

Detalii suplimentare: http://www.ifres.info/europe-centrale-orientale/Rubriques/equipe-ifres-eco/Direction-de-l-IFRES-ECO/mihai-maga-informaticien/

 

septembrie 2007 - august 2008 web developer (full time)

Instituţia: IT Exchange, Cluj

Responsabilităţi: Dezvoltare de soluţii web integrate tip e-business pentru companii (PHP, XHTML, CSS, MySQL, JavaScript, SEO etc.)

Realizări: participarea la un număr de proiecte în cadrul firmei, dezvoltarea unor soluţii pentru aplicaţiile oferite clienţilor folosind programarea orientată pe obiect, arhitectură M-V-C, standarde XHTML 1.0 şi soluţii de optimizare şi exploatare dezvoltate in-house, în cadrul echipei

 

Site-uri realizate şi administrate

Vezi portofoliul de site-uri »

 

Alte realizări grafice

Afişe, materiale de prezentare (pliante, fluturaşi), cd-uri de prezentare

 

Abilităţi şi cunoştinţe

Limbi străine cunoscute:

engleza (scris, citit, vorbit) nivel avansat

franceza (scris, citit, vorbit) nivel mediu

italiana, germana, spaniola (citit) nivel mediu

latina, greaca veche (scris, citit) nivel mediu

 

Atestate şi autorizaţii:

Diplomă de curs intensiv iniţiere calculatoare F.5688/22.10.2001, Camera de comerţ şi industrii Braşov

Persoană fizică autorizată în consultanţă şi furnizare de alte produse software, 145/14.11.2005, Primăria Făgăraş, CAEN 7222, 7250, 7260

Permis de conducere categoria B, obţinut în septembrie 1996

 

Cunoştinţe:

operare, întreţinere şi depanare calculatoare: sisteme de operare Windows, Linux, BSD (instalare, configurare, depanare); instalare şi depanare calculatoare; reţele informatice (proiectare, realizare, securizare, depanare); design şi programare web în (X)HTML, CSS, PHP, PERL, JavaScript, MySQL;

domeniul artistic şi multimedia: grafică (fotografie, prelucrare imagine, grafică web, grafică vectorială, producţie materiale publicitare, utilizare Adobe Photoshop, Corel Draw, Inkscape, GIMP); producerea şi redarea muzicii (postprocesare digitală, înregistrări, sonorizare, electronică aplicată, interpretare muzicală - instrumente cu clape);

 

 

Mihai Maga - CV informatic
http://mihaimaga.ro/webdesign/cv.html